Årsberetning 2022

2022 har vært et begivenhetsrikt år for Vindskift. 502 ungdom har deltatt på tur - det er ny rekord! Organisasjonen ble tatt opp i akseleratorprogrammet til Impact Startup som støtter gode samfunnsinnovasjoner. Der ble organisasjonens modell utfordret og støttet av gode forretningsutviklere. Som et resultat av denne oppfølgingen, har Vindskift begynt et viktig arbeide med å måle effekten av sine aktiviteter. Dette arbeidet står beskrevet i årsrapporten.

Skrevet av

Les mer om hva vi gjør