Frivillighetsregnskap i Vindskift

Vindskift har i 2022 laget et frivillighetsregnskap for å kunne vise til hvilken økonomiske verdi organisasjonens arbeid genererer. Frivillighetsregnskapet er kun én del av samfunnsnytten til Vindskift, og omfatter ikke hvilken nytte den har for deltakerne, de frivillige selv, altså egennytten av å bidra frivillig (såkalt “warm glow giving”) eller for samfunnet for øvrig.

Den totale samfunnsnytten av de frivilliges arbeid er betydelig større enn den økonomiske verdien av timene som fremgår i dette regnskapet.

Samlet verdi for Vindskift sentralt er 747 200 kroner, Vindskift Østfold er 460 000 kroner og Vindskifts inkluderingsdager er 403 000 kroner.

Til sammen har Vindskifts aktiviteter generert en økonomisk verdi på over 1 600 000 kroner i 2022. Se bilde under for flere tall.

Skrevet av
Vindskift

Les mer om hva vi gjør