Inkluderingen i seilsporten vokser

I år har Vindskift hatt fokus på kvalitet på arrangementene samtidig som vi har ønsket å skalere til foreninger rundt om i landet.

Det har vært noe utfordrende på grunn av korona, men Vindskift har løst det etter beste evne.

Ungdommen, som har hatt et ekstra aktivitetsbehov på grunn av nedstenging, hjemmeskole og mye skjermtitting har fått styrt båt, dratt opp seil og delt opplevelser sammen med jevnaldrende og trygge voksenpersoner.

Vindskifts ungdom og frivillige har forholdt seg til rødt, gult og grønt nivå om hverandre, stått med antibac rennende nedover hendene og munnbind klistret til ansiktene. Vindskift har laget læringsvideor, kansellert turer og hatt med seg mye færre ungdom ut på sjøen enn vanlig. I likhet med resten av befolkningen ble også vi rammet av de nasjonale tiltakene. Heldigvis har vi kunne hatt turer kontinuerlig gjennom sesongen! Antallet på deltagere har måtte gå ned, men stemmingen har fremdeles vært på topp.

Flagget ble heist i begeistring på Vindskift-båten da vaksineringen begynte å ta fart og vi kunne forholde oss mer eller mindre normalt til hverandre.

Nasjonalt har vi følt på en stor dugnadsånd. Seilforeninger nasjonalt har arrangert Vindskift turer og deltatt i inkluderings uken. På landsbasis har hele ni seilforeninger hatt dugnadsturer for å øke inkluderingen i seilsporten; Asker, Tønsberg, Trondheim, Ålesund, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Hvaler og Oslo.

Det sterke frivillige felleskapet vi føler på bryggen er bærebjelkene til Vindskift. Det er vi utrolig takknemlig for. Å bli introdusert til seiling gjennom frivillige gir en varm, trygg og inkluderende følelse. “ Dette er den beste dagen jeg har hatt i hele år”, eller “jeg kan ikke huske sist gang jeg slappet av på denne måten” er utsagn som kommer fra deltagerne. Tilbakemeldingen fra organisasjoner er at ungdommen setter stor pris på at de voksne er med på frivillige basis og ikke får betalt. Dette viser en sterk indre motivasjon for å ønske å bli kjent og det merkes.

Ungdommen som ønsker å fortsette med seiling får seilkurs fra KNS. Det fantastiske tilbudet har gjort at mange ungdom har lært seg seiling som en ferdighet.

 

Det viktig arbeidet med inkludering i seilsporten vokser. Sportens unike natur gjør at tilbudet er enormt populært. Seilforeningen og ildsjeler nasjonalt og lokalt er invitert til å ta i et tak for å løfte ungdommers mangfold i erfaringer, bidra til inkludering og integrering og gi en god første opplevelse med seiling. For mange blir det ikke den siste turen.

Skrevet av

Les mer om hva vi gjør