Vindskift kommer til Danmark! Et samarbeid mellom Vindskift.no og Danmark/Oure.dk

Seilavdelingen på Oure skole i Danmark vil i 2020 sette i gang et pilotprosjekt i samarbeid med den norske frivillige interesseorganisasjonen Vindskift. Målet er  å få flere unge ut på vannet!

Vindskift er en frivillig organisasjon som tilbyr båtturer for unge mennesker med inkluderingsbehov i samfunnet. Seilerne bidrar frivillig med tid og ferdigheter, i bytte mot gleden over meningsfulle opplevelser i den friske havluften. Vindskift har 4 sesonger erfaring med å få ungdommer fra hele Norge ut på tur, og gi dem en opplevelse de ellers ikke ville hatt. De ønsker å skape et "Vindskift" i ungdommens liv. Målet er å oppleve fellesskap, naturopplevelser, tilstedeværelse og få frisk vind i håret. Erfaring de får på sjøen blir en unik opplevelse i hverdagen for alle som er med.

Seilavdelingen på skolene i Oure jobber med å utdanne ungdom til sjømenn og seilere på deres fritidsskole, videregående skole og universitet. De involverte gleder seg til å teste og gjennomføre to pilotprosjekter av Vindskift konseptet som en del av utdanningsprogrammet på skolen. Hos Oure blir man opplært til å bli erfarne og dyktige seilere. Når elevene har fått mestring og nok erfaring til å kunne føle seg som en god seiler, vil de kunne fortsette med å gi kunnskap og erfaringen de har lært til å skape et “Vindskift” for andre ungdommer slik at de også kan oppleve seilingens gleder og påfyll akkurat slik de har opplevd selv. Seilerne i Oure får en inngang til å gjøre frivillig arbeid for andre ungdom og seilere. I tillegg er de med på å skape unike opplevelser for andre mennesker i en sport de akkurat har lært å mestre selv. Vindskift sine aktiviteter i Danmark vil være at elevene på skolene i Oure lager en vår og høstseiling i samarbeid med Vindskift. Pga av Corona situasjonen blir det mest sannsynlig arrangert to turer til høsten istedenfor. Seilingen foregår på Oures seilbase i Lundeborg på Fyn der elevene selv planlegger og avvikler seilingsdagene med Vindskift konseptet som en del av utdanningen de får på skolen. Pilotprosjektet blir deretter evaluert for potensielt videre samarbeid i 2021.

For mer informasjon ta kontakt med:

  • Susanne Wexels, med - grunnlegger av vindskift.no, mail: susanne.vindskift@gmail.com
  • Eller Ida Patel Hellum, med - grunnlegger av vindskift.no. Mail: ida.vindskift@gmail.com
  • Jesper Henriksen, sjef for seil, oure.dk, mail: jh@oure.dk
Skrevet av

Les mer om hva vi gjør