Vindskift om samarbeidet med KNS i koronaåret.

År 2020 var et år vi alle kommer til å huske, og et år hvor kreativitet og alternative løsninger ble redningen på mange situasjoner.

Vindskift var intet unntak, og med stengte fritidsklubber og begrenset aktivitetstilbud for barn og unge i en sårbar situasjon, var det desto viktigere og ikke minst motiverende å finne løsninger slik at vi kunne tilby og gjennomføre Vindskift-arrangementer.

Med begrensninger og strenge restriksjoner knyttet til smittevern, ble det mange usikkerheter og vi måtte ta en fot i bakken. Hva ble veien videre? Hvordan løser vi utfordringene knyttet til korona? Hvordan kan vi fortsette å tilby, og gjennomføre, Vindskift-turer? Dette var noen av spørsmålene vi stilte oss. Vi befant oss også i en tid hvor man begynte å se ringvirkningene av nedstenging, hvor isolasjon var en utfordring flere kjente på. En allerede sårbar gruppe barn og unge fikk nå en litt mer utfordrende hverdag uten tilgang på fritidstilbud. Det var nå kanskje viktigere enn noen gang å gjennomføre Vindskift-turer. Et fristed hvor barn og unge kunne møtes i trygge rammer og hvor fokuset var på opplevelser fylt med latter, glede og å skape gode minner.

Trygg samarbeidspartner

Siden oppstarten av Vindskift har KNS vært en trygg og viktig samarbeidspartner, og 2020 viste virkelig hvor betydningsfullt KNS er for vår organisasjon. Ikke bare har vi opp gjennom årene fått lov til å disponere Dronningen som kontorplass og samlingspunkt for våre eventer, men de har også vært en god sparringspartner for oss, og bistått oss med forskjellige henvendelser vi måtte ha.

Da myndighetene stengte for breddeidrett for barn og unge skjønte vi at et vanlig Vindskift-arrangement ikke var mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte. For oss i Vindskift er det svært viktig at alle som deltar på et arrangement, både frivillige og deltakere, føler seg trygge og ivaretatt. Her stilte KNS seg svært behjelpelige med idémyldring for å finne nye muligheter, som var like morsomme og spennende som seiling, og noe ungdommen kom til å trives med. Løsningen ble å tilby Stand Up Paddleboard (SUP). Dette var en aktivitet som var koronavennlig, og som da gjorde det mulig å tilby aktivitet.

I løpet av oppstarten av vårsesongen og høstsesongen gjennomførte vi flere SUP-turer. Å tilby dette som alternativ var en vellykket beslutning. Alt lå til rette for en vellykket gjennomføring da værgudene var på vår side med strålende sol, blikkstille vann og deilige temperaturer. SUP var nytt for mange, men det stoppet dem ikke for å kaste seg ut i noe nytt og gi det en sjanse. Dette var en aktivitet som fort ble populær blant ungdommen.

Selv om vi var glade for å kunne tilby aktivitet, savnet vi våre ordinære Vindskift-turer med seiling. Og da smittetrykket hadde sunket og myndighetene lettet på restriksjonene fikk vi endelig muligheten til å gjenoppta ordinær aktivitet. For å holde oss innenfor retningslinjene for breddeidretten måtte vi forholde oss til aldersgrense under 20 år og færre deltakere. Selv med færre deltakere og frivillige ble de resterende turene gjennomført i god Vindskifts ånd. Her var nok en gang værgudene på vår side.

Disse guttene fra Kampen aktivitetsgruppe storkoser seg på vannet

Vindskift og KNS har fra dag en av, samarbeidet om å bidra til mer mangfold i seilsporten. I denne sammenheng har vi sendt flere barn og unge på nybegynnerkurs i KNS. Dette er ungdom som har deltatt på Vindskift turer og som har vist ekstra engasjement til seiling. I fjor deltok 10 ungdom på seilkurset ”3 båttyper”, som gir grunnleggende opplæring i seiling og en introduksjon til ulike båter. Tilbakemeldingene var over gjennomsnittet positive, noe som resulterte i at flere ønsker å ta viderekommende kurs i år.

Å forholde seg til et smittetrykk og diverse restriksjoner er krevende og gir en ekstra utfordring ved planlegging og gjennomføring av turer, men så lenge vi kom oss ut på sjøen var vi veldig fornøyde. Vi klarte å gjennomføre flere turer enn vi kanskje hadde trodd da vi startet planleggingen av sesongen i mars.

Vi sitter rolig i båten og følger spent med på hva vårsesongen vil bringe.

Vi ses på sjøen!

Skrevet av

Les mer om hva vi gjør